Omejitve (balvaniranje)

Plezanje.net wiki

Skoči na: navigacija, iskanje

Spletišče www.plezanje.net podpira vnos plezanja balvanskih problemov od oktobra 2009. Podpora balvaniranja ima zato vrsto omejitev in pomanjkljivosti, ki bodo postopoma odpravljene:

  • Balvanišča lahko dodajate le med vnosom plezalnih dni.
  • Balvanskih problemov ne morete ocenjevati.
  • Balvaniranje in športno plezanje v plezalnem dnevniku nista ločena (balvaniranje je prikazano kot dan v plezališču).
  • Preplezani balvanski problemi so našteti med športnimi smermi.
  • Uspešno preplezani balvanski problemi so v statistiki ocenjeni tako kot športne smeri z isto oceno (smer z oceno 6a ima enako težo kot balvanski problem z oceno 6A).

Odpravljene pomanjkljivosti

  • Balvanske probleme lahko dodajate le med vnosom plezalnih dni.
  • V pregledu pregledu plezališč po državah so vključena tudi balvanišča.
  • V splošnem pregledu podatkovne baze so balvanišča združena s plezališči.
  • Seznama balvanišč še ni; najdete jih v seznamu plezališč v izbrani državi.
  • Plezanje v balvanišču lahko dodate tudi kot plezalni dan v plezališču, vendar v tem primeru ne morete dodajati novih balvanišč in balvanskih problemov.